Студенттік парламент

«Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық колледжі» КМҚК

Студенттік Парламенттің қызметі туралы

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1.1 "Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының (бұдан әрі-"Колледж") студенттік Парламентінің қызметі туралы Осы Ереже студенттік өзін – өзі басқару органы – Студенттік Парламенттің мақсатын, міндеттерін, құрылымын, қызметін қалыптастыру және ұйымдастыру тәртібін, құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

1.2 Студенттік парламент жастардың аса маңызды мәселелерін шешуге, олардың әлеуметтік белсенділігін дамытуға, әлеуметтік бастамаларды қолдауға бағытталған студенттік өзін-өзі басқарудың бастамашыл, дербес, жауапты қоғамдық нысаны болып табылады

1.3 Студенттік өзін – өзі басқару органы-Студенттік парламент колледж студенттерінің бастамасы бойынша білім алушылардың мүдделерін білдіру үшін тұрақты жұмыс істейтін үйлестіруші орган ретінде құрылады және осы Ереженің негізінде әрекет етеді.

1.4 Әрбір білім алушы осы Ережеге сәйкес Студенттік Парламенттің активіне сайлауға және сайлануға құқылы.

1.5 Студенттік Парламенттің қызметі мен шешімдері колледждің барлық білім алушыларына бағытталған және таралады.

1.6 Студенттік парламент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Білім туралы", "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені, Колледж Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, директордың бұйрықтарын, студенттік өзін-өзі басқару туралы Ережені, сондай-ақ қабылданған өзге де актілерді басшылыққа алады

2. Студенттік Парламенттің мақсаты мен міндеттері

2.1 Мақсаты: жастардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, сондай-ақ білім алушылардың туындайтын проблемаларды өз бетінше шешу мүмкіндіктері.

2.2 Міндеті:

1) білім алушылардың шығармашылық белсенділігі мен көркемөнерпаздығын іске асыру;

2) білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және олардың мүдделерін қозғайтын өзге де мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

3) колледж басшылығына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақытын және тұрмысын ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын насихаттауда жәрдемдесу;

4) білім беру және тәрбие процесі шеңберінде өткізілетін іс-шараларда білім беру ұйымына жәрдемдесу;

5) колледждің рухы мен дәстүрлеріне патриоттық көзқарасқа, білім алушылардың сана-сезімін және олардың білім деңгейіне деген талапшылдығын арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға тәрбиелеуге бағытталған жұмыс жүргізу;

6) білім алушыларды Колледж қызметі туралы хабардар ету;

7) қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші мен стратегиялық ресурсы ретінде жастар туралы қоғамдық пікірді қалыптастыруға қатысу;

8) қоғамдық маңызы бар жастар бастамаларын іске асыруға жәрдемдесу.

3. Парламенттің құрылымы

3.1 Студенттік Парламенттің көшбасшысы-сайлауда колледж студенттері мен оқытушылары сайлайтын президент.

3.2 Президент пен студенттер парламентінің мүшелері қыркүйек айында бір оқу жылына сайланады.

3.3 Студенттік парламент президенттен, оның орынбасарларынан, көшбасшыларынан және студенттік парламент фракцияларының мүшелерінен тұрады. Қажет болған жағдайда студенттік парламенттің шешімі бойынша оның құрамына студенттік парламенттің мүшелері білім алушылар қатарынан қосымша сайланады. Студенттік парламент мүшелерін сайлау оқу топтарының жиналыстарында жүзеге асырылады.

4. Студенттік парламенттің қызметі

4.1 Студенттік Парламенттің колледждегі қызметін студенттік парламентке жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапты болатын білім беру ұйымының жастар Комит жөніндегі комитетінің (бұдан әрі – ЖІК) төрағасы үйлестіреді.

4.2 Студенттер парламентінің президенті:

1) Студенттік Парламенттің қызметіне басшылық жасайды және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады;

2) өз орынбасарлары, фракция жетекшілері арасында міндеттерді бөледі және олардың қызметін үйлестіреді;

3) өз міндеттерін орындау кезінде колледж басшылығы берген құқықтарды пайдаланады. Студенттік парламент колледждің студенттік парламентінің қызметі туралы Ережені басшылыққа бекітуге ұсынады.

4.3. Студенттік Парламенттің құрылымы 8 фракциядан тұрады:

 • Құқық және тәртіп фракциясы
 • Ақпарат фракциясы (баспасөз қызметі)
 • Спорт және салауатты өмір салты фракциясы
 • Өзін-өзі тану және бақыт фракциясы (психология).
 • Қамқорлық фракциясы (еріктілік)
 • Мәдениет және өнер фракциясы (музыкалық, көркем шығармашылық)
 • Пікірсайыс қозғалысының фракциясы.
 • Фракция экологии и труда.
 • Экология және еңбек фракциясы.

Студенттік Парламенттің жоғарғы органы-фракция жетекшілерінің жалпы жиналысы.

Студенттік Парламенттің қызметін жоспарлау колледждің жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады.

Студенттік Парламент Президенті колледждің барлық алқалы органдарының жұмысына қатысады.

Студенттік парламент мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен байланыс орнатады.

Студенттік парламент колледж алдында тұрған міндеттерді тиімді орындау мақсатында педагогикалық ұжыммен өзара іс-қимыл жасайды.

Студенттік Парламентті басқарудың негізгі нысаны-жобалық менеджмент механизмдерді тиімді басқарудың әмбебап технологиясы ретінде.

Студенттік Парламенттің жобалау қызметінің бағыттары: экологиялық, волонтерлік, өлкетану, туристік, зияткерлік, экономикалық, спорттық, пікірталас, этномәдени, көркем-эстетикалық, музыкалық және басқа да шығармашылық жобалар.

Студенттік Парламенттің жобалау қызметін жүзеге асыру үшін колледж базасында жобалау кеңселері (бұдан әрі – жобалау кеңселері) құрылады.

Жобалық кеңселер үйлестіреді: - бір жыл ішінде студенттік парламент фракцияларының жобалық қызметі;

 • Колледж Президентін сайлау және өзін-өзі басқару күндері;
 • алқалы органдардың жұмысына қатысу.

Әр жобаға әртүрлі іс-шаралар, жарыстар, акциялар, флеш-мобтар, экскурсиялар, жорықтар, турнирлер және т. б. кіреді.

Студенттік парламент мүшелерін ынталандыру үшін көтермелеудің келесі түрлері мүмкін: грамоталар, дипломдар, медальдар, стипендиялар және т. б. Студенттік жобалық кеңселердің рейтингтері, студенттік Парламенттің қызметі туралы толық ақпарат колледж сайтында орналастырылады: skppk.sova.ws, әлеуметтік желілерде Instagram: skppk_sko, Facebook: Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық колледжі.

5. Студенттік Парламенттің құқықтары мен міндеттері

5.1. Студенттік Парламенттің құқығы бар:

1) колледж білім алушыларының мүдделерін қозғайтын ережелерді, жұмыс жоспарларын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;

2) білім алушылардың мүдделерін қозғайтын әлеуметтік-тұрмыстық және қаржылық мәселелерді шешуге, оның ішінде колледж қаражатын, дотацияларды және мәдени-бұқаралық және спорттық-сауықтыру іс-шараларына, демалуға және емдеуге бөлінетін қаражатты бөлуге қатысуға;

3) білім алушылардың оқу тәртібін және колледждің, сондай-ақ студенттік жатақхананың ішкі тәртіп қағидаларын бұзуына байланысты мәселелерді қарауға қатысуға; оқу және оқудан тыс қызметтің түрлі салаларындағы жетістіктері үшін білім алушыларды көтермелеу жүйесін әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

5) колледж білім алушыларының өтініштері мен шағымдарын қарауға және талқылауға қатысуға құқылы;

6) Студенттік парламенттің қызметі үшін қажетті ақпаратты ЖІК төрағасынан белгіленген тәртіппен сұратуға және алуға құқылы;

7) білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін наразылықтың заңды нысандарын айқындауға және пайдалануға;

8) колледждің сабақтан тыс іс-шараларын жоспарлауға, дайындауға, өткізуге және талдауға тікелей қатысуға;

9) колледжде құрылатын клубтардың жұмысына қатысуға міндетті.

5.2 Студенттік парламент міндетті:

1) білім алушылардың сана-сезімін және олардың білім деңгейіне деген талапшылдығын арттыруға, Колледж мүлкіне ұқыпты қарауға тәрбиелеуге, оқу корпусында және студенттік жатақханада оқу тәртібі мен құқықтық тәртібін нығайтуға, білім алушылардың азаматтық сана-сезімін арттыруға, борыш пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге бағытталған жұмысты жүргізуге;

2) колледждің Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерін орындау бойынша білім алушылармен жұмыс жүргізуге;

3) колледж басшылығына оқудан тыс қызметті ұйымдастыру мәселелерінде жәрдемдесуге;

4) студенттік парламентке түсетін білім алушылардың барлық өтініштері мен өтініштерін белгіленген тәртіппен уақтылы қарауға міндетті;

5) студенттік парламенттің оқу жылына арналған ережесі мен қызмет жоспарына сәйкес жұмыс жүргізуге;

6) білім алушылардың әлеуметтік маңызы бар бастамаларын қолдау;

7) білім алушылардың оқуы мен демалысы үшін қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ жағдайлар жасауға жәрдемдесуге;

8) колледж басшылығы, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, өзге де ұйымдар алдында білім алушылардың мүдделерін білдіру және қорғау;

9) білім беру ұйымының басшылығын өз қызметі туралы хабардар етуге міндетті.

6. Студенттік Парламенттің қызметін қамтамасыз ету.

6.1. Колледж басшылығы Студенттік Парламенттің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, үй-жайларды (кабинеттерді), байланыс құралдарын, ұйымдастыру техникасын және басқа да қажетті материалдарды өтеусіз пайдалануға береді.

2022-2023 оқу жылына арналған

СТУДЕНТТЕР ПАРЛАМЕНТІНІҢ ЖҰМЫС

ЖОСПАРЫ

Мақсаты: жастардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, сондай-ақ білім алушылардың туындайтын проблемаларды өз бетінше шешу мүмкіндіктері.

Міндеті:

- білім алушылардың шығармашылық белсенділігі мен көркемөнерпаздығын жүзеге асыру; -білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және олардың мүдделерін қозғайтын өзге де мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

- колледж басшылығына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақытын және тұрмысын ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын насихаттауда жәрдемдесу;

- білім беру және тәрбие үдерісі шеңберінде өткізілетін іс-шараларда білім беру ұйымына жәрдемдесу;

- колледждің рухы мен дәстүрлеріне патриоттық көзқараспен қарауға, білім алушылардың сана-сезімін және олардың білім деңгейіне талапшылдығын арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға тәрбиелеуге бағытталған жұмыс жүргізу;

- білім алушыларды Колледж қызметі туралы ақпараттандыру;

- қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші мен стратегиялық ресурсы ретінде жастар туралы қоғамдық пікірді қалыптастыруға қатысу;

- қоғамдық маңызы бар жастар бастамаларын іске асыруға жәрдемдесу.

Ұйымдастыру жұмысы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Студенттік парламент мүшелерін сайлау (оқу топтарының жиналыстарында)

23.09.22

СП Президенті

2

Оқу жылына СП жұмысына жоспар жасау үшін қызығушылықтарды, қажеттіліктерді, жеке қабілеттерді зерттеу мақсатында студенттерге әлеуметтік сауалнама жүргізу

03.10-07.10.22

СП Президентінің орынбасары

3

Фракция жетекшілерінің жалпы жиналысы

айына 1 рет

Президент СП

4

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Лидеры фракций

5

Колледждің алқалы органдарының жұмысына қатысу

колледждің ТЖ жөніндегі жоспарына сәйкес

СП Президенті СП Президентінің орынбасары

6

Мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық

жыл бойы

СП Президенті

7

Қала мен Облыстың жастар ұйымдарымен ынтымақтастық

жыл бойы

СП Президенті

Құқық және тәртіп фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

ҚР Президентінің Жарлықтарын, заңдарын, Үкімет Қаулыларын және салалық бағдарламаларды зерделеу

жыл бойы

Фракция депутаты

4

ҚР Мемлекеттік және ұлттық мерекелеріне арналған салтанатты жиналыстар мен мерекелік концерттерге қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

5

"Менің Қазақстаным, сені жырлағым келеді!»

желтоқсан

Фракция депутаты

6

"Таза сессия!", "Мен және заң", "Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз - қоғам мүдделеріне опасыздық жасауға қарсымыз"

қаңтар

Фракция депутаты

7

"Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлық жоқ!"(А-3 форматы)

наурыз

Фракция депутаты

8

Студенттік жастардың Ақпарат және қоғамдық даму орталығының мамандарымен кездесуі

мамыр

Фракция Көшбасшысы

9

Патриоттық акция «Менің Туым, менің Отаным!»

маусым

Фракция депутаты

10

"Таза сессия!", "Мен және заң", "Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз - қоғам мүдделеріне опасыздық жасауға қарсымыз"

маусым

Фракция депутаты

Спорт және СӨС фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

"Сұңқар" колледжішілік және облыстық спара-такиадасына қатысу

кестеге сәйкес

Фракция депутаты

5

Студент жастардың мед.қызметкерлерімен кездесуі."Ұрпақ денсаулығы – ұлттың саулығы" қызметкерлері

желтоқсан

Фракция Көшбасшысы

6

Студент жастардың "Жастардың репродуктивті денсаулығы" тақырыбына акушер-гинекологпен кездесуі

мамыр

Фракция Көшбасшысы

7

"Бақыт, күн, достық – бұл балаларға қажет нәрсе!» спорттық мереке

01.06.23

Фракция Көшбасшысы

Қамқорлық фракциясы (еріктілік)

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

"Қамқор" клубының волонтерлік қызметіне қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

4

Облыстық "Қызыл Жарты Ай Қоғамы" қоғамына және Облыстық қан орталығына практикалық көмек көрсету

жыл бойы

Фракция депутаты

5

ҚР Алғыс күніне арналған "Алтын жүрек" челленджі

ақпан

Фракция депутаты

6

Алғыс айту күніне арналған "Күлкі сыйла" челленджі

наурыз

Фракция депутаты

Пікірсайыс қозғалысының фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

Қала мен облыстың пікірсайыс клубтарымен ынтымақтастық

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

4

"Жігер" пікірсайыс клубының жоспарына сәйкес

пікірсайыс турнирлері

айына 1 рет

Фракция депутаты

5

"Ашық микрофон" іс-шарасына қатысу (колледж әкімшілігінің студенттермен колледж жұмысының қорытындысы бойынша ағымдағы өмірге арналған кездесуі)

ақпан

Фракция депутаты

Баспасөз және ақпарат фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

3

Петропавл қаласының тарихымен және көрікті жерлерімен танысу бойынша экскурсиялар ұйымдастыру

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

4

Қала және облыс мекемелерінде практикадан өтетін студенттердің кәсіптік бағдар беру жұмысы

жыл бойы

Фракция депутаты

5

Пәндер бойынша жалпы колледждік, қалалық және облыстық олимпиадаларға қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

6

Колледжішілік интеллектуалды ойындарын, білгірлер турнирлерін, ақпараттық және тақырыптық сынып сағаттарын, конкурстарды, викториналарды және т. б. өткізуге қатысу.

ЦӘК онкүндігі жоспары бойынша

Фракция депутаты

7

Қазақстан ақындары мен жазушыларының мерейтойлық күндеріне арналған кітапхана көрмелеріне баруды ұйымдастыру

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

8

«Елбасы медалі» жобасы

жыл бойы

Фракция депутаты

9

"ҚР колледждерінің ТОП 100 студенті" жобасы

қыркүйек

Фракция депутаты

13

Жастардың "Кәсіби өмірге жолдама" Жастар ресурстық орталығының мамандарымен кездесуі

наурыз

Фракция Көшбасшысы

14

Челлендж «Ғылымға алғашқы қадам»

сәуір

Фракция депутаты

Өзін-өзі тану және бақыт фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

5

Радиолинейка «Халықаралық Отбасы күні»

мамыр

Фракция депутаты

6

Балаларды қорғау күніне арналған "Балалық шақтың аспаны" сурет байқауы

01.06.23

Фракция депутаты

7

Халықаралық әкелер күніне арналған челлендж

08.06.23

Фракция депутаты

Мәдениет және өнер фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

СҚО Қазақстан халықтары Ассамблеясымен және этномәдени орталықтармен ынтымақтастық

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

4

Облыс пен қаланың театр, көркем және музыкалық жанрларының элитасымен кездесулер ұйымдастыру

жыл бойы

Фракция Көшбасшысы

5

Оқытушыларды тану апталығы

қыркүйек-қазан

Фракция депутаты

6

«Дублер» күні

28.09.22

Фракция депутаты

7

Интерактивті байланыс сағаты: «Қазақстанның мәдени және рухани мұрасы»

қазан

Фракция депутаты

8

Колледждегі театр күні

ақпан

Фракция Көшбасшысы

Экология және еңбек фракциясы

Іс-шара

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

1

Фракция депутаттарының жиналысы

айына 1 рет

Фракция Көшбасшысы

2

Фракция жұмысының бағыты бойынша жалпы колледждік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шараларға (акциялар, конкурстар, фестивальдар, форумдар, флэшмобтар, конференциялар, көрмелер, жобалар және т. б.) қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

3

Есіл өзенінің, орман алқаптарын, саябақтарды, скверлерді тазарту жөніндегі экологиялық акцияларға қатысу

жыл бойы

Фракция депутаты

4

"СҚО Жастар ресурстық орталығы" КММ, "Халықты жұмыспен қамту орталығы" КММ арқылы жазғы кезеңде немесе оқудан бос уақытта студенттерді жұмысқа орналастыруға көмек көрсету

жыл бойы

Фракция депутаты

5

"Кәсіптер шеруі" фестивалі

05.10.22

Фракция депутаты

7

СҚО және "Жасыл ел" ЖЕО студенттерін тарту бойынша үгіт-насихат жұмыстары

мамыр-маусым

Фракция депутатыТекст
Виртуальная приемная